Visafe là gì?

Visafe là ứng dụng "tường lửa DNS" miễn phí, được phát triển bởi NCSC

Visafe - Internet an toàn là ứng dụng miễn phí dành cho người dùng Internet Việt Nam để tự bảo vệ mình trên không gian mạng trước các trang web lừa đảo, trang web có chữa mã độc, các quảng cáo và đường dẫn nguy hiểm, độc hại.

Ngoài ra khi sử dụng Visafe, người dùng có thể sử dụng chức năng bảo vệ trẻ em để hạn chế các trang web không lành mạnh, các quảng cáo, đường link nguy hiểm không phù hợp với lứa tuổi.

Visafe hướng đến việc bảo vệ người dùng có nhu cầu trên không gian mạng trước các nguy cơ, trang web độc hại đã phát hiện cũng như cố gắng bảo vệ tối đa trước các mối đe dọa, rủi ro chưa phát hiện thông qua việc gửi cảnh báo thêm cho người dùng.

Internet không được xây dựng với mục tiêu an toàn từ đầu, vì vậy mục tiêu của chúng tôi là làm sao cải thiện vấn đề này.

Để đảm bảo tính cân bằng giữa an toàn thông tin, quyền riêng tư và dễ dàng triển khai sử dụng, Visafe tập trung khắc phục "xương sống" của internet - phân giải DNS. Hiểu đơn giản thì DNS như 1 danh bạ điện thoại (Tên - Số điện thoại) hay bản đồ (Địa chỉ - Tọa độ), trong internet thì sẽ là tên miền - địa chỉ IP.

Visafe hoạt động dựa trên việc chặn phân giải từ tên miền ra địa chỉ IP, giúp thiết bị của bạn không kết nối đến những mối nguy hại đã biết (và chưa biết - dựa trên cộng đồng & AI). Kỹ thuật này gọi là Domain Name Service Response Policy Zones (DNS RPZ)

Về kỹ thuật, có thể hiểu Visafe là 1 hệ thống DNS over HTTPS công khai đầu tiên của Việt Nam, hỗ trợ phòng chống phần lớn các tấn công mạng thường gặp trên Internet.

Ứng dụng Visafe trên các nền tảng hiểu đơn giản là là 1 DNS Client, và kênh để nhận thông báo, cảnh báo khi truy cập đến các nguy hại, cùng với các tính năng hỗ trợ cho việc gửi cảnh báo, kiểm tra an toàn thiết bị hiệu quả,...

Với mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng, Visafe được phát triển với tiêu chí mở

  1. Mã nguồn Visafe được chúng tôi công khai trên Github: https://github.com/Visafe , bất kỳ ai cũng có thể xem và tự kiểm tra mã nguồn của app, hoặc tự build app để sử dụng. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ mở nhiều Repo tiếp theo để huy động nguồn lực cộng đồng. Ví dụ như repo công khai về danh sách các trang phishing, malware.

  2. Visafe không định danh người dùng và hoạt động minh bạch, tương đương các chính sách của các hệ thống DNS lớn

Last updated