Cài đặt Visafe trên iOS / iPadOS

Bước 1: Truy cập vào App Store trên thiết bị, và tìm kiếm Visafe. Sau đó cài đặt ứng dụng Visafe - Internet an toàn

Bước 2: Truy cập ứng dụng Visafe để hoàn tất quá trình kích hoạt và sử dụng Visafe theo hướng dẫn dưới đây.

  • Mở ứng dụng Visafe đã được cài đặt trên thiết bị. Lần lượt chọn “Cho phép” để nhận được thông báo từ Visafe, và “Bắt đầu” để truy cập vào màn hình chính.

Đối với phiên bản Visafe < 1.5.4

  • Giao diện chính của ứng dụng như hình dưới đây

  • “Bật tính năng bảo vệ” để kích hoạt Visafe. Ở lần đầu tiên bật, làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để tạo VPN Visafe trên thiết bị. Lần lượt chọn “OK” -> “Allow”, để đồng ý tạo VPN Visafe.

  • Màn hình thiết bị sẽ chuyển sang màn VPN của Cài đặt. Thêm VPN bằng cách sử dụng các phương thức xác thực theo hướng dẫn. Ví dụ như dưới đây là xác thực bằng vân tay

  • Sau khi kích hoạt thành công màn hình thiết bị sẽ hiển thị như sau

Đối với phiên bản Visafe = 1.5.4

Phiên bản Visafe 1.5.4 có thay đổi về cách cấu hình kích hoạt ứng dụng như dưới đây.

  • “Bật tính năng bảo vệ” để kích hoạt Visafe. Ở lần đầu tiên bật, làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để hoàn thành kích hoạt. Chọn Đã hiểu để tiếp tục.

  • Để hoàn thành kích hoạt: Mở Cài đặt (của thiết bị iOS) -> Cài đặt chung -> Quản lý VPN & thiết bị -> DNS -> Chọn Visafe như hình minh họa dưới đây.

Good to know: Splitting your product into fundamental concepts, objects, or areas can be a great way to let readers deep dive into the concepts that matter most to them.

Last updated