AI-Driven Threat Protection (beta)

Phát hiện mã độc, lừa đảo bằng máy học

Công cụ AI của chúng tôi được xây dựng nhằm mục đích phân loại và phát hiện nhanh các tên miền độc hại đang tồn tại trên không gian mạng. Qua đó nhanh chóng cập nhật để nâng cao hiệu quả cho chức năng ngăn chặn và đưa ra cảnh báo đến người dùng khi truy cập vào các tên miền được phân loại độc hại.

Công cụ hướng đến phân tích và phân loại các tên miền từ 3 nguồn dữ liệu chính. Một là, nguồn dữ liệu các tên miền chưa phân loại mà người dùng DNS của Visafe truy cập. Đây hoàn toàn là nguồn dữ liệu không định danh nhằm mục đích bảo vệ tính riêng tư cho người dùng. Hai là, nguồn dữ liệu các domain được cung cấp từ các ISP. Ba là, nguồn dữ liệu các domain được đăng ký mới hằng ngày

Last updated