Cài đặt Visafe trên Android

Bước 1: Truy cập Google Play và tìm kiếm Visafe. Sau đó cài đặt ứng dụng Visafe - Internet an toàn

Bước 2: Truy cập ứng dụng Visafe để hoàn tất quá trình kích hoạt và sử dụng Visafe theo hướng dẫn dưới đây.

  • Mở ứng dụng Visafe đã được cài đặt trên thiết bị.Bấm chọn “BẮT ĐẦU NGAY” để truy cập vào màn hình chính.

  • Giao diện chính của ứng dụng như hình dưới đây

  • “Bật tính năng bảo vệ” để kích hoạt Visafe. Ở lần đầu tiên bật, chọn “OK” để đồng ý tạo VPN Visafe trên thiết bị.

  • Sau khi kích hoạt thành công màn hình thiết bị sẽ hiển thị như sau:

Good to know: Splitting your product into fundamental concepts, objects, or areas can be a great way to let readers deep dive into the concepts that matter most to them.

Last updated