Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

VISAFE - INTERNET AN TOÀN CHO NGƯỜI VIỆT

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm Visafe của chúng tôi. Bằng việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng Visafe, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây (“Điều khoản và điều kiện”). Ứng dụng Visafe và mọi tính năng trong đó được gọi chung trong tài liệu này là “Ứng dụng”.

 1. Sử dụng ứng dụng

 • Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn và tổ chức mà bạn đang tham gia về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Chúng tôi sử dụng các thông tin của bạn cung cấp, như là tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn đăng ký để giúp bạn có thể đăng nhập vào hệ thống Visafe. Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba. Khi xảy ra tranh chấp có thể bạn cần phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin bằng chứng về danh tính theo yêu cầu của chúng tôi.

 • Bạn có thể tải Ứng dụng và trải nghiệm dùng thử khi cung cấp cho chúng tôi email, hoặc số điện thoại của bạn. Ngay sau khi bạn đăng ký bằng email, chúng tôi sẽ gửi một email kích hoạt tài khoản cho bạn, nếu bạn đăng ký bằng số điện thoại, bạn sẽ nhận được tin nhắn OTP chứa mã kích hoạt tài khoản. Vui lòng nhập mã xác thực trong email hoặc mã OTP để kích hoạt tài khoản. Đăng nhập bằng email/số điện thoại và mật khẩu mà bạn đã đăng ký.

 • Bạn cần bảo mật tài khoản của mình và phải đảm bảo không chia sẻ cho người khác sử dụng. Bạn không được quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ các bên nào khác. Bạn phải giữ mật khẩu tài khoản và mọi thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn một cách an toàn và bảo mật.

 • Bạn nên chỉ có một tài khoản Visafe duy nhất để có thể quản lý tập trung nhưng thiết bị của bạn.

 • Bạn cần lưu ý rằng bạn sẽ không thể khôi phục lại những dữ liệu sau khi xóa, gỡ ứng dụng và cài lại Ứng dụng.

 • Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Ứng dụng chỉ cho mục đích giúp thiết bị của bạn an toàn khi truy cập mạng internet. Bạn không được phép lạm dụng hoặc sử dụng Ứng dụng cho các mục đích gian lận hoặc để gây bất tiện cho người khác.

 • Bạn không được phép sử dụng các công cụ làm ảnh hưởng đến hoạt động của ứng dung Visafe. Việc Visafe hoạt động bất thường đồng nghĩa với việc thiết bị của bạn đối mặt với nguy cơ mất an toàn khi truy cập mạng internet.

 • Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng phụ thuộc vào Điều khoản & Điều kiện có thể được bổ sung tùy từng thời điểm. Đồng thời, bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn cũng đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi.

2. Trách nhiệm của chúng tôi

 • Cung cấp ứng dụng Visafe cho phép kiểm soát các truy cập nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị khi truy cập internet.

 • Cảnh báo các truy cập có nguy cơ gây hại cho người dùng khi thiết bị có những truy cập nguy hại có thể gây ảnh hưởng tới người sử dụng.

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp và hợp lý để giúp thiết bị của bạn truy cập internet an toàn.

3. Các quy định khác

 • Chúng tôi có thể thực hiện cập nhập những chính sách mới phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm cũng như nâng cao tính an toàn cho thiết bị của người sử dụng.

 • Mọi chính sách của chúng tôi đều tuân thủ mọi chính sách và pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 • Điều khoản sử dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và có thể được dịch sang tiếng Anh. Trong trường hợp có bản tiếng Anh, bản tiếng Việt vẫn được ưu tiên áp dụng.

Last updated