Chính sách chặn lọc mặc định trên Visafe

Phân loạiCấu hình mặc định

An toàn thông tin cơ bản cho mọi người

Các trang web cho phép người dùng lướt Internet ẩn danh.

Chặn & Cảnh báo

Các trang web được truy vấn bởi các thiết bị bị xâm nhập để lấy thông tin hoặc có khả năng lây nhiễm cho các thiết bị khác trong mạng.

Chặn & Cảnh báo

Các trang web khai thác tiền điện tử bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên máy tính của người dùng.

Chặn & Cảnh báo

Các trang web lưu trữ nội dung độc hại và các trang web bị xâm phạm khác.

Chặn & Cảnh báo

Tên miền được biết đến với việc đánh cắp thông tin cá nhân.

Chặn & Cảnh báo

Các miền phân giải thành private IP address

Chặn & Cảnh báo

Các trang web được biết đến với việc nhắm mục tiêu người dùng với các chương trình rút thăm trúng thưởng, khảo sát và quảng cáo không mong muốn.

Chặn & Cảnh báo

Các trang web được biết là phân phối hoặc chứa mã hiển thị quảng cáo không mong muốn hoặc thu thập thông tin người dùng mà người dùng không biết.

Chặn & Cảnh báo

Các tên miền có hoạt động DNS Tunneling được phát hiện

Chặn & Cảnh báo

Các miền được phát hiện là được tạo bởi các thuật toán trong phần mềm độc hại.

Chặn & Cảnh báo

Các tên miền cóó yếu tố mạo danh, lừa người dùng bằng cách sử dụng kỹ thuật typosquatting & impersonation

Chặn & Cảnh báo

Các hạ tầng tấn công có chủ đích nâng cao

Chặn & Cảnh báo

Những tên miền hết hạn, đang được rao bán

Cảnh báo

Tên miền mới được đăng ký gần đây (<30 ngày)

Cảnh báo

Tên miền mới được đăng ký gần đây đã biết

Cảnh báo

Các trang web lưu trữ màn hình đăng nhập không nằm trong các trang đã biết

Cảnh báo

Các trang web không có nội dung

Cảnh báo

Các tên miền phân giải thành địa chỉ IP không thể truy cập

Cảnh báo

Nội dung người lớn, 18+,...

Không áp dụng

Quấy rối, xâm phạm trẻ em

Chặn

Nội dung bạo lực

Không áp dụng

Các trang quảng cáo xấu, trang chưa nội dung lừa đảo

Chặn

Các trang web liên quan đến ma túy

Chặn

Các trang web về hacking xấu

Không áp dụng

Các trang web có nội dung, ngôn từ tục tĩu

Không áp dụng

Các trang web có hoạt động đáng ngờ

Không áp dụng

Các trang web có nội dung chống phá nhà nước hoặc chủ nghĩa cực đoan

Chặn

Tin giả

Không áp dụng

Chế độ nội dung sạch trên nền tảng Youtube

Không áp dụng

Chế độ nội dung sạch trên nền tảng Google

Tìm kiếm an toàn

Chế độ nội dung sạch trên nền tảng Bing

Tìm kiếm an toàn

Chế độ nội dung sạch trên nền tảng Coccoc

Đang phát triển

Trang xác nhận an toàn cho trẻ em

-

Danh sách website đã được tín nhiệm mạng

Thông báo truy cập an toàn

Danh sách trang giao dịch trực tuyến

-

Last updated