Cài đặt Visafe trên MacOS

Bước 1: Tải ứng dụng Visafe từ trang chủ của Visafe. Kích đúp chuột vào file vừa tải xuống có đuôi .mobileconfig

Bước 2: Mở Profile và làm theo hướng dẫn dưới đây:

  • Chọn Install để cài đặt Visafe.

  • Nhập thông tin đăng nhập, và chọn OK

Công cụ Visafe sau khi cài đặt hoàn tất sẽ mặc định được bật nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho bạn trên mạng.

Last updated