Chống mã độc, tấn công mạng

Bằng cách chặn các kết nối nguy hiểm, Visafe giúp cho người dùng tránh khỏi phần lớn các cuộc tấn công mạng đến từ mã độc, các trang lừa đảo trực tuyến.

Khi vô tình truy cập vào kết nối nguy hiểm, thiết bị của người dùng sẽ hiển thị thông báo:

Ngoài ra, Visafe còn tích hợp các công cụ kiểm tra thiết bị, kiếm thức cơ bản về an toàn thông tin trong phần Tiện ích

Last updated